مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه اعلام کرد:

خداحافظی مردم با خودروهای ۲۵ میلیون تومانی/اعمال ۸۵ استاندارد جدید خودرویی

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه گفت: با اعمال ۸۵ استاندارد جدید روی خودروهای تولید داخل دیگر خبری از خودروی ارزان قیمت ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی در بازار نخواهد بود.

آخرین اخبار