رئیس هيئت مديره نظام صنفي شهرستان اصفهان:

انتظار کشاورزان، اجرای کامل مصوبات 9 ماده ای زاینده رود است/ مشکل جدی در ادامه ساماندهی مسیر رودخانه

محسنی عضو صنف کشاورزی استان اصفهان گفت: مرحله دوم طرح ساماندهی زاینده رود با مشکل جدی عدم اعتبار رو به رو است و این در حالی است که قسمت اول ساماندهی نیز با همکاری شبانه روزی کشاورزان محقق شد.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان:

سهم آب کشاورزان از محل مصرف محقق شود/ توقف بارگزاری از زاینده رود مصوبه ای که به درستی اجرا نشد

رئیس کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: باید میزان پرت آب از محل سد زاینده رود تا مزارع شرق و غرب اصفهان تعیین تکلیف شود تا این بخش همانند بخش های دیگر سهم آب خود را از محل مصرف دریافت کنند.

آخرین اخبار