رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان:

421 نماینده ادوار گذشته، داوطلب شوراهای شهر و روستای استان اصفهان شدند

ضیاعی از ثبت نام هزار و نهصد و 47 داوطلب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا تا پایان سومین روز نام نویسی انتخابات شوراهای اسلامی خبر داد.

آخرین اخبار