رئیس شورای شهر سجزی خبر داد:

آب شهرک صنعتی سجزی کاهش ۴۰ درصدی داشته است/ نیاز به فاضلاب شهری برای شهر سجزی

رئیس شورای شهر سجزی با اشاره به صحبت رئیس آبفای بخش کوهپایه مبنی بر کاهش ۴۰ درصدی در مورد آب شهرک صنعتی سجزی، اظهار کرد: روزانه چند ساعت آب شهرک صنعتی قطع می‌شود و لازم است نسبت به صرفه جویی اهتمام ویژه شود.

رئیس شورای شهر سجزی:

آلودگی صوتی ایجاد شده راه آهن برای مردم شهر سجزی

رئیس شورای شهر سجزی، گفت: آلودگی صوتی ایجاد شده راه آهن برای مردم شهر سجزی و عبور خط ریلی راه آهن از روی قنات و پیامد‌های آن، باید مورد توجه قرار گیرد.

آخرین اخبار