قلع و قمع درختان کهنسال توسط یک سازمان دولتی

در حالی که اعضاء شورای شهر تهران در طی سال‌های گذشته تخریب باغها و درختان را ممنوع کرده‌اند سازمان هواشناسی در روزهای اخیر حدود 150 اصله درخت را قطع و بنا دارد به جای آن پارکینگی را احداث کند.

آخرین اخبار