با حضور مسئولان صورت گرفت:

قدم های شورای شهر اصفهان از دفتر جلسات تا باتلاق گاوخونی

اعضای شورای شهر اصفهان به همراه مدیرکل محیط زیست استان در سفری یک روزه به شرق اصفهان با مشکلات این منطقه به وضوح آشنا شدند.

آخرین اخبار