همزمان با چهارمین دوره انتخابات شورای شهرستان؛

نماینده بهارستانی بر صندلی ریاست شورای شهرستان اصفهان تکیه زد/ لزوم وحدت پرهیز از مسائل حاشیه ایست

در جلسه امروز انتخاب هیئت رئیسه چهارمین دوره شورای اسلامی شهرستان اصفهان علی بهرامی نماینده شورای اسلامی شهر بهارستان ریاست شورای شهرستان را از صفرعلی عرب زاده نماینده شورای اسلامی شهر زیار تحویل گرفت.

آخرین اخبار