استاندار اصفهان:

مناطقی از استان اصفهان وارد فاز خشکسالی بسیار شدید شده است

استاندار اصفهان گفت: با توجه به کمبود شدید بارش‌ها از ۴۰ روز پیش مناطقی از استان اصفهان وارد فاز خشکسالی بسیار شدید شده است.

آخرین اخبار