در جلسه شورای بهداشت جرقویه علیا مطرح شد؛

درمان بالای بیماری سالک را با پیشگیری جبران کنیم

جلوگیری از تجمع نخاله های ساختمانی یکی از نتایجی بود که در جلسه شورای بهداشت جرقویه علیا با نظر مسئولان مطرح شد.

آخرین اخبار