در شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش بن رود مطرح شد:

پروژه مهر 94 در مدارس ورزنه کلید خورد/ هفته آخر تابستان غبار روبی مدارس بن رود

اولین جلسه ی شورای برنامه ریزی پروژه ی مهر 94 منطقه ی بن رود به ریاست اداره آموزش وپرورش و مسئولان مربوطه دردفتر ریاست این اداره برگزار گردید.

آخرین اخبار