با حضور فرماندار شهرستان اصفهان؛

آیین تکریم و تقدیر شوراهای اسلامی دوره چهارم شهرها و روستاهای بخش جلگه برگزار شد

آیین تکریم و تقدیر از شوراهای اسلامی دوره چهارم شهرها و روستاهای بخش جلگه با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد.

اعضـای شـورای بخش جلگـه انتخـاب شــدند

اعضای شورای بخش جلگه از بین 24 نفر نماینده منتخب بخش با آرای حاضرین در جلسه انتخاب شدند.

آخرین اخبار