فعالیت بخشدار بن رود برای رفع مشکلات روستاهای این بخش

صادقی بخشدار بن رود و اعضای شورا طی بازدید از 5 روستای این بخش از نزدیک با مشکلات پیش روی مردم آشنا شدند.

آخرین اخبار