قطعنامه شورای امنیت درباره برجام به اتفاق آرا تصویب شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه مربوط به برجام را با رأی مثبت تمامی اعضا تصویب کرد.

آخرین اخبار