مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان

تأخیر در پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزی سبب دلسردی گندم‌کاران شده است

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: در حال حاضر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود و به تعویق افتادن پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزان سبب دلسردی گندمکاران و برنج‌کاران شده و حتی در کاشت و برداشت محصول هم تأثیرگذار است.

قیمت جدید آب

شورای اقتصاد دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تاسیسات شرکت های آب و فاضلاب شامل تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه فعالیت شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان را تصویب کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد

اخذ مصوبات فاینانس احداث قطار سریع‌السیر اصفهان از هیئت دولت

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از اخذ مصوبات مربوط به فاینانس احداث قطار سریع‌السیر اصفهان از هیئت دولت و شورای اقتصاد خبر داد.

آخرین اخبار