نرخ رشد بیکاری اصفهان 20 درصد است

استاندار اصفهان گفت: نرخ رشد بیکاری در استان اصفهان 20 درصد است و بانک‌های عامل به عنوان ارائه دهنده تسهیلات در این زمینه کوتاهی می‌کنند و تنها 9 درصد طر‌ح‌ها را تایید کرده‌اند و ریالی نپرداخته‌اند.

آخرین اخبار