در آخرین روز هفته معلم

مزار معلمین حسن آباد به دست معلمین عطر افشانی شد

با توجه به نامگذاری روز های هفته معلم روز 18 اردیبهشت روز معلم نمونه ایثار و شهادت مراسمی از طرف شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن آباد در کنار قبور معلمین در آرامستان و گلزار شهدا برگزار شد.

آخرین اخبار