عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد

لزوم روان‌سازی حمل و نقل عمومی در اصفهان

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: روان‌سازی حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان باید در دستور کار مسئولان امر قرار بگیرد.

عضو شورای شهر اصفهان:

شرق اصفهان ظرفیت بالایی برای توسعه صنعت گردشگری دارد

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شرق اصفهان ظرفیت بالایی برای توسعه صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال برای مردم دارد.

آخرین اخبار