در جلسه ی شورای اداری بخش جرقویه مطرح شد:

حل معضلات اجتماعی در سایه دوستی با نماز

جلسه شورای اداری بخش جرقویه علیا در محل بخشداری تشکیل شد.

آخرین اخبار