در شورای اداری جرقویه مطرح شد؛

پیش بینی 21 شعبه اخذ رای در بخش جرقویه علیا

بخشدار جرقویه علیا گفت: از تمام ظرفیت های بخش در جهت برگزاری انتخاباتی پر شور و سالم و همچنین حضور حداکثری مردم استفاده می شود.

آخرین اخبار