در جمع مسئولان بخش جلگه؛

شورای آموزش و پرورش منطقه جلگه برگزار شد

شورای آموزش و پرورش منطقه جلگه با حضور مسئولان بخش در محل اموزش و پرورش برگزار شد.

آخرین اخبار