در شورای آموزش و پرورش منطقه بن رود مطرح شد؛

کمک خیرین راهگشای مشکلات مدارس است/ شرافت معلم به اندازه تمام انسان ها

رئیس آموزش و پرورش بن رود گفت: بسیاری از مدارس منطقه حتی توان پرداخت قبوض خود به وِیژه قبض گاز را هم ندارند و در این زمینه باید در جذب کمک خیرین همت گماشت.

در کرسی های آزاد اندیشی بن رود مطرح شد؛

شورای دانش آموزی محوریت مدارس را بر عهده دارند

عصر امروز کرسی های آزاد اندیشی دانش آموزان مناطق خور و بیابانک، نائین، کوهپایه، جلگه، جرقویه سفلی، جرقویه علیا و بن رود به میزبانی اداره آموزش و پرورش منطقه بن رود برگزار گردید.

در شورای آموزش وپرورش اصفهان مطرح شد:

مبارزه با اعتیاد به مدارس می‌رود

استاندار اصفهان گفت: در آخرین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدردر اصفهان مصوب شد که معلمان از آموزش های ویژه پیشگیری از اعتیاد برخوردار گردیده و آنها را به دانش آموزان نیز منتقل کنند.

آخرین اخبار