فرماندار اصفهان:

بیشترین زحمت انتخابات بر گردن آموزش و پرورش بود

فرماندار اصفهان گفت: بیشترین زحمت انتخابات بر گردن آموزش و پرورش بود.

آخرین اخبار