در اولین جلسه شورا یاران شهر حسن آباد مطرح شد؛

شورایاران بانک اطلاعات محله هستند/ مردم به محیط اطراف خود اهمیت می دهند

رئیس شورای شهر حسن آباد، گفت: شورایاران رابط بین اعضای شورای اسلامی و شهردار بوده و می توانند مشکلات و توانمندی های افراد محله خود را بهتر و با هزینه کمتری مورد بررسی قرار دهند.

آخرین اخبار