در شوراي هماهنگي مديريت به‌هم پيوسته زاينده‌رود مطرح شد:

هيچ طرح آبي جديدي در حوضه زاینده‌رود اجرايي نخواهد شد/ احتمال توقف برخی مجوزها

وزیر نیرو با اعلام تصمیمات جدید شورای عالی آب درباره حوضه آبریز زاینده رود، گفت: هیچ طرح جدیدی در زاینده رود اجرا نخواهد شد.

آخرین اخبار