در وزارت کشور انجام شد:

دکتر سقاییان نژاد نماینده بیش از 1200 شهرداری کشور در شوراي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور شد

انتخابات شوراي سازمان شهرداری ها و دهياري هاي كشور امروز با حضور شهرداران منتخب استان ها برگزار و دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد به عنوان عضو این شورا برگزیده شد.

آخرین اخبار