شوراهای دانش‌آموزی در سال کرونایی/ از توزیع رایگان واکسن کرونا تا بازگشت شادی به مدرسه

امسال بیست و سومین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی برگزار شد و البته امسال با سال‌های گذشته تفاوت ویژه‌ای داشت و آن هم سال کرونایی بود که موجب شد انتخابات به صورت مجازی در سامانه «شاد» برگزار شود. تبلغات بچه‌ها نیز به جای آنکه روی دیوار مدرسه و به صورت حضوری و چهره به چهره باشد به شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) منتقل شد.

آخرین اخبار