در نشست تخصصی سینماگران مطرح شد

اصفهان پیشرو در تشکیل شوراهای اندیشه ورز/ رضا دهقان مسئول انجمن فیلم بسیج هنرمندان اصفهان شد

رییس سازمان بسیج هنرمندان اصفهان در جمع منتخب سینماگران این استان با بیان جمله ای از رهبر معظم انقلاب پیرامون ضرورت توجه به فیلمسازی گفت بنا به نظر معظم له کسانی که در عرصه فیلم های ارزشی مشغول هستند دائم در حال جهادند.

آخرین اخبار