استاندار اصفهان در همایش روز ملی شوراها:

نظارت قانونی پای دخالت غیر قانونی ذبح نشود/ تداخل وظایف شورا و شهردار دیوار اعتماد مردمی را فرو می ریزد

استاندار اصفهان در همایش روز ملی شوراها در گلدشت نجف آباد گفت: وظایف شورا و شهردار هم راستا ولی منفک از یکدیگر است و باید به مرز قانونی همدیگر وارد نشوند.

آخرین اخبار