شوخی رهبری با یک جانباز درباره ازدواجش

سید شهاب‌الدین بصام‌تبار گفت: سال ۱۳۷۳با چهل جانباز دیگر در حسینیه امام خمینی(ره) در محضر رهبر معظم انقلاب حدود یک ساعت ورزش کردیم. ایشان به من گفتند «ورزش یک دستی اجرا کردید، این ورزش را گسترش دهید و در آن نوآوری ایجاد کنید.»

آخرین اخبار