به‌دنبال کشف غار انباشته شده از استخوان‌های حیوانات

هیچ‌گونه شواهد باستان‌شناسی در غار تازه کشف شده جرقویه علیا اصفهان یافت نشد‌

مسئول گروه باستان‌شناسی میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: هیچ‌گونه شواهد انسانی و باستان‌شناسی در غار انباشته از استخوان‌های حیوانات در جرقویه علیا به دست نیامده است.

آخرین اخبار