اگر به دنبال آموزش هستیم باید فرصت برابری برای همه فراهم شود

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اگر به دنبال آموزش هستیم باید فرصت برابری برای همه فراهم شود.

آخرین اخبار