ستارگان مدفون در تخت فولاد|

شهید یزدانی؛ فرمانده‌ای که آسمان بصره را با توپ منور کرد

شهیدحسن باقری به شهید غلامرضا یزدانی ماموریت داد تا آسمان بصره را با توپ منور کند، او این کار را انجام داد و در همین زمان ایران به عراق هشدار داد که شهرهای غیرنظامی را مورد تهاجم قرار ندهد وگرنه مقابله به مثل می‌شود.

آخرین اخبار