وزیر اسبق ارشاد در اصفهان:

سخنان ترامپ در مجمع سازمان ملل نشانه شکست دولت آمریکاست

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آثار شکست آمریکا در سخنان گستاخانه رئیس جمهور آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل آشکار شده است.

آخرین اخبار