مادر شهید احراز هویت شده شیدانی:

زائر کربلایم را پس از 32 سال در آغوش خواهم گرفت

مادر شهید علی یوسفی شیدانی می گوید: پیاده روی اربعین قسمتم نشد چرا که احساسم به من می گفت، پسر 20 ساله ام پس از سالها فراغ از کربلا به آغوش خانواده باز می گردد.

گفتگو با جهادگر بسیجی شرق اصفهان:

صدای گریه ی دختر شهید مفقودالاثر معنویت 12 روز کار جهادی ما بود

جهادگر سفیران آفتاب شرق اصفهان گفت: دعای آخر شب در اردوهای هجرت آرامش بعد از روزی پر کار بود تا آنجا که حس آن شب ها را بر گونه ی بچه ها هیچ گاه فراموش نمی کنم.

آخرین اخبار