شرکت دارویی شهید مدرس غیرفعال، اما خواستار دو هزار هکتار زمین دیگر

شرکت صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس با وجود وعده راه‌اندازی مجدد از سوی رئیس جهاد دانشگاهی در سال 94 هنوز فعال نشده اما جهاد دانشگاهی خواستار واگذاری 2 هزار هکتار زمین به این کارخانه شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

هدف اصلی ایجاد سهام عدالت تحقق پیدا نکرد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: هدف از اجرایی شدن طرح سهام عدالت گسترش مالکیت عمومی و تمرین سهامداری برای مردم بوده است و از آنجا که مردم هنوز مالک سهام نشده‌اند باید گفت این قضیه تحقق نیافته است.

درسی از امام (ره) :

آن روز که باید فاتحه این نظام را خواند..

آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. ..‌ آن روزی که رئیس جمهور ما _ خدای نخواسته _ از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای او و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود

آخرین اخبار