تندیس سردار شهید محمود شهبازی در اصفهان به مناسبت سوم خرداد رونمایی شد

به مناسبت سالروز فتح خرمشهر از تندیس سردار شهید محمود شهبازی در اصفهان رونمایی شد.

آخرین اخبار