شهید محمدرضا زمانی چریانی

محمد رضا در سال 1339 در روستای شهیدان قریه چریان پا به عرصه وجود نهاد.

آخرین اخبار