«شهید محمد بلباسی» به روایت مادر و همسر/

همین که پیکر پسرم پیش حضرت زینب(س) است خیالم راحت است

«پیکر پسرم هنوز برنگشته اما نگران نیستم، همین که پیش حضرت زینب(س) است خیالم راحت است. دوست دارم که پیکرش بیاید ولی اگر هم نیامد ناراحت نمی‌شوم.»

آخرین اخبار