نام پرافتخار «شهید محسن فخری زاده» بر سر درِ مدرسه تحولی خوانا

در پوستر بسته تحولی خوانا که رونمایی شد، نام پرافتخار شهید محسن فخری زاده بر سر درِ مدرسه تحولی خوانا می درخشد.

آخرین اخبار