خاطره ای از یک مادر شهید:

بوسه رهبر انقلاب بر چادر مادر شهید فتنه 88

مادر شهید غلام کبیری به دیدارشان با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: بعد از آنکه حسین ما در سال 88 شهید شد، رهبر معظم انقلاب ما را به خانه خودشان دعوت کردند و من در دیدار با مقام معظم رهبری عکس شهیدم را به ایشان نشان دادم و ایشان در آن دیدار چادر من را بوسیدند.

آخرین اخبار