با حضور اعضای هیات فوتبال شهرستان اصفهان:

میثاق ورزشی ها با خانواده شهید حسن علیزاده ورزنه

تجدید بیعت با آرمانهای پاک شهدای انقلاب اسلمی و دیدار با خانواده شهید علیزاده ورزنه با حضور اعضای هیئت فوتبال شهرستان اصفهان انجام شد.

آخرین اخبار