دیدار مسئولین شهر هرند با خانواده های صبر و ایثار

شهردار شهر هرند در دیدار از خانواده ی شهدا گفت: بازگرداندن امانت زندگی به صاحب اصلی آن، نعمت بزرگی است که با همه وجود آن را درک می کنیم.

آخرین اخبار