روایت اشک‌های خلبان شهید عباس بابایی در محضر امام خمینی(ره)

درسال 1364 جمعی از فرماندهان به محضر امام(ره) رسیده بودند. در این میان شهید عباس بابایی هم حضور داشت که به شکل خاصی شانه‌هایش در حین فرمایشات امام تکان می‌خورد.

آخرین اخبار