کارگردان فیلم سینمایی سیانور:

موقعیت پیچیده‌ شخصیت‌ شهید شریف واقفی باعث شد در فیلمِ خودم بازیگری کنم

بهروز شعیبی کارگردان فیلم سینمایی سیانور گفت: موقعیت پیچیده‌ای که در این شخصیت‌ شهید شریف واقفی وجود داشت و مطالعه در خصوص شهیدی که در سال 54 در انشعاب سازمانی و تغییر تفکر سازمان و موقعیت ویژه و پیچیده آن زمینه‌ساز این شد که من برخلاف میل همیشگی در کار خودم بازی کردم.

آخرین اخبار