امروز و همزمان با سالروز عفاف و حجاب

اصحاب رسانه اصفهان با خانواده «شهیده طیبه واعظی» دیدار کردند

در راستای برگزاری کنگره ملی «شهیده طیبه واعظی»؛ شهیده شاخص سال 94 در کشور، برنامه دیدار اصحاب رسانه اصفهان با خانواده این شهید پیش از ظهر امروز، همزمان با سالروز عفاف و حجاب برگزار شد.

آخرین اخبار