رئیس بسیج هنرمندان:

«مجید بهرامی» شهید شاخص سال ۹۵ شد

رئیس بسیج هنرمندان از معرفی شهید «مجید بهرامی» به عنوان شهید شاخص سال ۹۵ خبر داد.

آخرین اخبار