در شاهتور:

پدر شهید رضا منتظری درگذشت/ تصاویر

حاج محمد منتظري پدر شهید رضا منتظري پس از طی بیماری و بستری در بیمارستان در سن82 سالگی در گذشت.

آخرین اخبار