صبح امروز رونمایی شد؛

دست نوشته مقام معظم رهبری به مناسبت جشن تکلیف آرمیتا

صبح امروز طی مراسمی دست نوشته مقام معظم رهبری بر روی قرآن اهدایی به فرزند شهید رضایی نژاد به مناسبت جشن تکلیف وی رونمایی شد.

ارسال هدیه از سوی رهبر انقلاب برای جشن تکلیف آرمیتا

مقام معظم رهبری به مناسبت جشن تکلیف آرمیتا رضایی نژادهدیه فرستادند.

آخرین اخبار