شهید ذوالفقار ذوالفقاری ورزنه

شهید ذوالفقار ذوالفقاری در عملیات
 افتخار آفرین فتح المبین در گرما گرم نبرد با دشمنان بعثی قرار گرفت و در تاریخ
 1361/1/7در منطقه ی عملیاتی رقابیه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

آخرین اخبار