معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب:

جهان با آپارتاید علمی مواجه است/ امام خمینی مشوق اصلی برای رشد علمی در کشور بود

معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: نزدیک به ۴۰ سال از پیروزی انقلاب گذشته و امروز شاهد هستیم همان‌هایی که انقلاب اسلامی را روزی ضد علم معرفی می‌کردند، امروز دانشمندان ما را به شهادت می‌رسانند.

آخرین اخبار